Tuotteet suoraan maahantuojalta. Yli 150 € tilaukset rahtivapaasti lähimpään postitoimipaikkaan!

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Askel International Oy

Y-tunnus: 1466540-9

Osoite: Tervajärventie 47, 37570 Lempäälä

Sähköposti: info@askelinternational.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomo Kettunen, Askel International Oy

Sähköposti: info@askelinternational.com

3. Rekisterin nimi

Askel International Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Askel International Oy käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten ja palvelujen toimittamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerätä henkilötietoja perustuu asiakassuhteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

• jos asiakas on yksityishenkilö: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• jos asiakas on yritys tai muu yhteisö: yritykseen tai yhteisöön liittyvät yhteystiedot

• henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

• ostohistoria

• palautteet ja tuotearvioinnit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta heidän tekemiensä tilausten ja sopimusten yhteydessä, joissa asiakkaat luovuttavat tietojaan.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Askel International Oy välittää rekisteritietoja asiakassuhteen hoitamisen (sopimukset, tilaukset tms.) kannalta vain välttämättömille kolmansille osapuolille, kuten logistiikkaa, laskutusta, maksutapahtumia ja kirjanpitoa hoitaville yrityksille.

Askel International Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista tai palvelimista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa ja niiden käsittelyssä noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään järjestelmiä, jotka ovat EU-lainsäädännön tasolla.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ottaen huomioon myös lainsäädännölliset velvoitteet (mm. kirjanpito).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yhteisöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista asiakassuhteen ja siihen liittyvien toimenpiteiden päätyttyä. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö info@askelinternational.com-sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Askel International Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Askel International Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojaselostusta aika ajoin saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Lahjakortti